Inclusieve rekrutering & selectie

Vind je het moeilijk om de juiste personen aan te trekken? Wil je je rekruterings- en selectiebeleid onder de loep nemen? Is het hoog tijd om op een andere manier naar functies, vacatures en kandidaten te kijken?

Inclusieve rekrutering en selectie biedt een antwoord op al je vragen. Een diverse werkplek met een inclusieve organisatiecultuur slaagt erin meer talent aan te trekken en te behouden. Je vist niet alleen in een grotere vijver. Inzetten op diversiteit en inclusie leidt binnen een organisatie ook tot betere (financiële) prestaties en zelfs tot meer innovatie. Werknemers met een verschillende achtergrond benaderen een uitdaging vaak anders. Dat zorgt dan weer voor creatieve oplossingen.

Empower je organisatie

Het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool ontwikkelde samen met partners een kit met tien bouwstenen voor rekrutering en selectie rond diversiteit en inclusie, een D&I-kit.

De 10 bouwstenen hebben een circulaire en continue dynamiek: een succesvolle rekruteringsstrategie is op verschillende wervingsaspecten tegelijkertijd gericht. Elke bouwsteen biedt je interessante inzichten aan die je processen nog inclusiever maken. Ze zijn er voor iedereen die bezig is met rekrutering en selectie in kleine, middelgrote of grote organisaties. Zet je je eerste stappen in de richting van een inclusief rekruterings- en selectiebeleid? Of ben je bezig om bepaalde aspecten verder uit te werken? Je bouwt gaandeweg een stevig verankerd inclusief rekruterings- en selectiebeleid uit en verzekert de toekomst van je team en je organisatie.

Elke bouwsteen bevat challenges die je uitdagen om te reflecteren en tools waarmee je concreet aan de slag kan. Zo leer je waardevolle lessen op maat van jouw organisatie en zet je een veranderingsproces in gang.

Project en partners

De D&I-kit werd in samenwerking met Event Confederation, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Untitled Workers Club, De Aanstokerij, Society in Motion (Nederland) en 3C Lab (Italië) ontwikkeld met funding van het Europees Sociaal Fonds. Samen met deze partners werd gedurende twee jaar (2021 -2022) stilgestaan bij de identificatie van de gebruiker, de noden van de gebruiker, de leerdoelen, de leerinhoud en de uiteindelijke vorm van de D&I-kit.

 

Hoewel de D&I-kit initieel werd ontwikkeld voor de brede evenementen- en cultuursector, zijn de bouwstenen, challenges en tools zeker relevant voor andere sectoren.

Daarnaast werd binnen dit ESF-project TEAMinclusie(f) ontwikkeld. De D&I-workshops zijn gebaseerd op de piramide van Lencioni met resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, sterke betrokkenheid, constructieve conflicten en onderling vertrouwen als de vijf belangrijkste bouwstenen voor een succesvol en effectief team. Door in te zetten op de verschillende lagen, draag je bij tot een effectieve samenwerking en versterk je de retentie van je medewerkers.