Een goede bondgenoot zijn begint bij eigen blinde vlekken durven te zien. In haar boek Witte suprematie & ik biedt Layla Saad inzicht in centrale begrippen in het antiracisme als witte fragiliteit, wit privilege en tokenisme.

Hoe kun je concreet en constructief bijdragen aan antiracisme? Layla Saad geeft (witte) lezers daartoe handvatten in Witte suprematie & ik. Helder en toegankelijk legt ze uit wat centrale begrippen in het antiracisme precies betekenen, zoals wit privilege, witte fragiliteit en witte apathie, en waarom bijvoorbeeld ‘kleurenblindheid’, culturele toe-eigening en tokenisme problematisch zijn.

Dagelijkse reflectieopdrachten dwingen je ertoe je privilege onder ogen te zien. Zo werpt Witte suprematie & ik verhelderend licht op verhulde vooroordelen en blinde vlekken. Dat is confronterend, maar het is een noodzakelijke stap voor witte mensen die niet langer Mensen van Kleur willen schaden en willen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.