Inclusie als skill

Het onderzoek van Melissa Vink benadrukt dat anti-bias trainingsprogramma's een beperkte effectiviteit hebben. Verder zouden dergelijke trainingen deel moeten uitmaken van een uitgebreid diversiteitsbeleid.

Een uitbreiding hierop is inclusie meer te beschouwen als een skill, en leidinggevenden en medewerkers daar ook op te evalueren. Tijdens het sollicitatiegesprek en vervolgens in functioneringsgesprekken worden dan concrete werkpunten geïdentificeerd.

Door inclusie op te nemen als een vaardigheid die je vooropstelt bij leidinggevenden, motiveer je hen niet alleen om inclusievormingen en -workshops met aandacht te volgen, maar signaleer je expliciet het belang dat je daaraan hecht als organisatie.  

Inclusie evalueren op 5 domeinen

Modereren

Vraagt hij/zij naar de mening van introverte medewerkers? Geeft hij/zij ruimte aan andersgezinden om te spreken tijdens een meeting?

Input vragen

Kan hij/zij aanduiden wie het niet eens zal zijn met een bepaalde beslissing? Vraagt hij/zij om input?

Erkenning

Erkent hij/zij de bijdrage van anderen in hun successen? Eigent hij/zij zich bepaalde ideeën toe tijdens vergaderingen?

Solist of teamspeler

Gaat hij/zij ervan uit meer te weten over bepaalde zaken? Kijkt hij/zij neer op anderen? Geeft hij/zij de indruk dat anderen minder competent zijn?

Multiperspectiviteit

Hoe gaat hij/zij om met conflict of onenigheid binnen het team? Neemt hij/zij alle perspectieven mee bij het duiden van een beslissing?