Hoe organiseer je een inclusieve screening van brieven en cv's?

Voorzie een standaardsollicitatieformulier

Wil je vooral inzicht krijgen in het beroeps- en opleidingsverleden van de sollicitant? Overweeg dan een standaardsollicitatieformulier. Zo verlaag je niet alleen de drempel om te solliciteren, maar krijg je de nodige informatie op een gestructureerde manier. Download de template en pas die aan de noden van jouw organisatie aan.

Bij het verwerken van de formulieren kan je er in eerste instantie ook voor kiezen om persoonlijke gegevens van de kandidaat (bv. naam) onzichtbaar te houden. Zo spelen deze gegevens geen rol in de keuze welke kandidaat al dan niet wordt uitgenodigd.

Template sollicitatieformulier

Selecteer sollicitatiebrieven nooit alleen

Laat de selectie van de brieven en cv's door minimaal twee onafhankelijk van elkaar beoordelaars uitvoeren.

Registreer wat je leest

Zorg dat je tijdens het lezen van de brieven een score- en notitieformulier bij de hand hebt waarop je op een gestructureerde manier de verzamelde informatie verwerkt. Welke benodigde competenties of certificering vind je terug? Welke functiecriteria worden behaald?

Voorbeeld screeningsformulier

Wees je bewust van je biases

Bepaalde namen, vooropleidingen, eerdere werkervaringen of zelfs geboorteplaatsen kunnen positieve of negatieve associaties oproepen. Wees je dus tijdens het lezen bewust van je vooroordelen of biases.