"In iedere context delen mensen gemeenschappelijkheden (identiteiten, belangen, behoeften) met elkaar en zijn ze gelijktijdig ook verschillend van elkaar. Inclusief denken en handelen is de gelijktijdige erkenning van deze gemeenschappelijkheden en verschillen."

In Diversiteitscompetentie is het uitgangspunt interpersoonlijke communicatie in plaats van interculturele communicatie: de ontmoeting tussen mensen en niet die tussen culturen. Van daaruit brengen de auteurs in kaart wat diversiteitscompetentie inhoudt: welke processen, uitdagingen en vaardigheden van belang zijn in een ‘superdiverse’ wereld. Het TOPOI-model biedt vervolgens een inclusieve, communicatieve benadering om eventuele misverstanden op te sporen en te verhelpen.