Vermijd stereotypering

Interessante boektip: Heb je een boze moslim voor mij? van onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou en onderzoeker Annebregt Dijkman. Samen met meer dan 50 journalisten, opiniemakers en deskundigen nemen de auteurs de cultuur van nieuwsmedia onder de loep. Zij vertellen over hun ervaringen op de redactievloer die vaak te stereotiep en te eenzijdig is. De media slagen er niet in om diverser te worden, zowel in de afspiegeling van redacties als in hun manier van werken. Zoë Papaikonomou en Annebregt Dijkman delen hun ideeën om journalistiek inclusief te maken.

Beluister het gesprek van Hanan Challouki met Zoë Papaikonomou over werken aan inclusie op lange termijn.

Naar het interview