Doe de check

Je wilt je kennis over een inclusief rekruterings- en selectiebeleid vergroten? Beantwoord onderstaande vragen en kom te weten waar je staat en aan welke bouwstenen je nog het best aandacht schenkt. Stap voor stap verkrijg je meer inzicht.

Ben je een beginner dan is het handig om de bouwstenen volledig door te nemen en daarna aan de slag te gaan met de challenges en de tools. Door de vragen te beantwoorden weet je met welke bouwstenen je bij voorkeur start.

Heb je al een aantal stappen richting een inclusief rekruterings- en selectiebeleid gezet? Heb je het gevoel dat je op een mediumlevel bent beland? Dan is het handig om te weten op welke andere punten je je nog focust om een sterker D&I-beleid uit te werken.

Een hoge score behaald? Misschien interessant om meteen met de challenges te starten. Of betekenen de tools een meerwaarde voor jouw organisatie? Aan de slag!

Stap x van x

  Houden de missie en visie van je organisatie rekening met diversiteit & inclusie?

  Is diversiteit op alle niveaus aanwezig, d.w.z. over alle teams heen is het personeel divers samengesteld naar afkomst, leeftijd, gender, fysieke capaciteiten, opleiding, …?

  Hebben de medewerkers respect voor elkaars persoonlijkheid en gevoeligheden?

  Zijn de stakeholders (medewerkers, klanten, sollicitanten, hogescholen en partnerorganisaties…) volledig mee met de diversiteitsvisie?

  Heb je al stappen gezet om aan je employer branding te werken?

  Weet je op welke inclusiecriteria je moet inzetten? Voorbeelden van inclusiecriteria: leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, burgerlijke staat, onderwijservaring, taal, soort beroep, fysieke activiteit, medische, psychosociale, emotionele aandoeningen.

  Geeft je vacaturetekst de jobinhoud realistisch weer en legt die de nadruk op de essentiële functievereisten?

  Vermeld je in de vacaturetekst dat je organisatie aanwerft op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap (d.i. een diversiteitsclausule)?

  Kijk je kritisch naar taal in je teksten? Schenk je aandacht aan de gevoeligheid van taal?  

  Worden vacatures via verscheidene kanalen bekend gemaakt (sociale media, eigen website, organisaties die doelgroepen begeleiden naar werk)?

  Organiseert jouw organisatie informele, laagdrempelige ontmoetingsmomenten met werkzoekenden?

  Komt jouw organisatie in aanmerking voor Open Hiring?

  Ben je als interviewer je bewust van je eigen referentiekader (geheel van persoonlijke waarden en normen, kennis en ervaringen)?

  Ben je als recruiter bewust van je (onbewuste) vooroordelen of biases?

  Heb je als recruiter inzicht in het kruispuntdenken of zogenaamde intersectionaliteit?

  Besteedt je organisatie aandacht aan diversiteit & inclusie in de communicatie (bv. gebruik van authentieke, diverse foto’s op de website, gebruik van authentieke, diverse getuigenissen, …)?

  Waakt de leidinggevende over de goede sfeer en vlotte samenwerking binnen het team?

  Wordt er kordaat en tijdig opgetreden tegen vooroordelen en pesterijen?

  Is er een duidelijke en uitgeschreven sollicitatieprocedure?

  Krijgen kandidaten de mogelijkheid om per mail, maar ook telefonisch of per brief contact op te nemen om te solliciteren?

  Gebeuren selecties op een transparante en professionele manier?

  Krijgen alle sollicitanten evenveel kansen tijdens het sollicitatiegesprek?

  Wordt voor alle functies naar de talenten en competenties van mensen gekeken?

  Worden  er juryleden met verschillende achtergronden en profielen bij de selectie betrokken?

  Ga je bij de selectie van een nieuwe collega voor de cultural add, d.w.z. dat je rekening houdt met de complementariteit van mensen in een team?

  Worden mensen geselecteerd op basis van hun competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap?

  Kunnen kandidaten rekenen op feedback na het selectiegesprek?

  Voorziet de organisatie een peter of een meter?

  Is de onthaalbrochure overzichtelijk en bevat die verstaanbaar taalgebruik, eventueel met pictogrammen?

  Is er een coach die de medewerker ondersteunt tijdens zijn/haar inwerkingsproces?