Versterk jouw employer branding

Alle organisaties en bedrijven hebben een employer brand, ook al beseffen ze dat niet altijd of zijn ze er zelfs niet bewust mee bezig. Werknemers zijn buiten de werkuren nog bezig met hun job. Ze praten over hun werk, dus ook over hun werkgever; niet enkel met collega’s, maar ook met externen. Zo wordt het imago binnen een groot netwerk verspreid en ontstaat er een beeld van jouw organisatie.

Randstad biedt een checklist aan om na te gaan of je goed bezig bent met jouw employer brand. Probeer deze vragen voor je eigen organisatie te beantwoorden. Leg telkens meteen de link naar inclusie:

 • Weet je waar je als werkgever voor staat met betrekking tot inclusie?
 • Welke 5 kenmerken maken volgens jouw medewerkers een inclusieve organisatie?
 • Weet jij wat jouw (toekomstige) medewerkers zoeken op vlak van diversiteit en inclusie?
 • Weet je op welke inclusiecriteria je moet inzetten? Voorbeelden van inclusiecriteria: leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, burgerlijke staat, onderwijservaring, taal, soort beroep, fysieke activiteit, medische, psychosociale, emotionele aandoeningen.
 • Hoe ziet je plan van aanpak voor de uitbouw van jouw inclusief employer brand eruit?

Wil je nog een beter idee krijgen van wat inclusie voor jouw organisatie betekent? Doe de check.

Met behulp van de checklist, ontwikkeld door het expertisecentrum Publieke Impact, ga je na in welke mate jouw organisatie vandaag al rekening houdt met de verschillende aspecten van diversiteit op de werkvloer. Je verwerft snel inzicht in welke mate jouw organisatie vandaag al een inclusief klimaat creëert, inzet op inclusief leiderschap en inclusieve praktijken garandeert.

Versterk met deze tools je employer branding:

Je bedrijf floreert

Petra Van Tol van Human Collective is aan het woord op BNR Nieuwsradio (27 augustus 2019) over hoe je employer branding inzet om als bedrijf of organisatie diverser en inclusiever te worden.

Naar het radiofragment

Diversiteitscommunicatie

Naast tips om verbindend en geloofwaardig te communiceren vind je in Diversiteitscommunicatie van Ingrid Tiggelovend ook doorverwijsinformatie naar databanken, boeken, websites, artikelen, cijfers, rapporten en boeiende organisaties.

Ontdek het boek

Wat is employer branding?

Employer branding is een manier om je organisatiecultuur over te brengen aan huidige en potentiële werknemers. Een sterk en aantrekkelijk werkgeversmerk draagt bij aan de exponentiële groei van een organisatie. Diversiteitsbeleid wordt ingezet om het employer brand te versterken. Een meerderheid van de organisaties zegt dat ze dankzij hun diversiteitsbeleid ook daadwerkelijk een aantrekkelijkere werkgever voor kandidaten zijn geworden.

In elke organisatie is er diversiteit, denk maar aan de aanwezige diversiteit op basis van geslacht, leeftijd, economische achtergrond en opleidingsniveau. Ga je als organisatie daar bewust mee om en bevorder je een veilig klimaat waarbij alle werknemers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen? Dan zorgt deze inclusieve houding ervoor dat je als organisatie aandacht hebt om de diversiteit open te trekken naar bv. etnische diversiteit en creëer je zo een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn.

Je hoort Petra Van Tol van Human Collective op BNR Nieuwsradio (27 augustus 2019) over hoe je employer branding kan inzetten om diverser en inclusiever te worden.

Waarom?

De volgende cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan je employer brand. Kandidaten geven aan dat ze bewust op zoek gaan naar informatie over de organisatie of het bedrijf voor ze effectief solliciteren. In 2020 hield Glassdoor een Diversity Hiring Survey:  

 • 76 % van werkzoekenden geeft aan dat diversiteit in het personeel een belangrijk criterium is wanneer ze vacatures bekijken. 
 • 1 op 3 werkzoekenden solliciteert niet bij organisaties waar ze een tekort aan diversiteit opmerken in het personeel.
 • Meer dan de helft van de medewerkers vindt dat hun organisatie meer moet doen om diversiteit in het personeelsbestand te vergroten.

Hoe?

Voor Randstad heeft Youssef Kobo, initiatiefnemer van A Seat At The Table, 5 manieren opgelijst om in te zetten op een inclusief employer brand:

 

 • Vis in andere vijvers: breng je rekruteringskanalen in kaart en breid uit indien nodig. Lees hierover meer onder de bouwsteen Verruim jouw wervingskanalen.
 • Kleur buiten de lijntjes: stel je rekruteringsprocessen en selectie-instrumenten in vraag. Attitude en ondernemerschap zijn minstens even belangrijk als formele kwalificaties. Lees hierover meer onder de bouwsteen Kies de gepaste selectieprocedures.
 • Betrek het management en de leidinggevende van de organisatie: hoe hoger de diversiteit in het organigram zit, hoe meer diversiteit aangetrokken wordt. Lees hierover meer onder de bouwsteen Creëer draagvlak voor inclusie.
 • Onderneem actie: vertaal je beleidsplannen naar laagdrempelige stappen. Maak werk van die eerste werknemers met een migratieachtergrond.
 • Wees eerlijk en authentiek: pratice what you preach en zorg dat je interne werking overeenstemt met je externe communicatie.

Externe communicatie

Herkennen mensen zich wel in de gehanteerde communicatie? Of missen de campagnes een groot deel van de doelgroep omdat er gefocust wordt op oer-Vlaamse gedachten en gewoontes? Stop met aan communicatie te doen vanuit jouw persoonlijke belevingswereld en hou rekening met inzichten in de diversiteit van de doelgroep.

 In het boek Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing vind je naast tips om verbindend en geloofwaardig te communiceren ook doorverwijsinformatie naar databanken, boeken, websites, artikelen, cijfers, rapporten en boeiende organisaties en 102 voetnoten om verder op zoek te gaan. Met een zelfscan van 103 vragen krijg je meer inzicht in welke mate je zelf of jouw collega’s rekening houden met de aanwezige superdiversiteit in de huidige samenleving.